خواص زعفران چیست؟

خواص اصلی زعفران چیست؟ زعفران، ادویه‌ای رایج و محبوب است [...]